Actualment tots treballem o utilitzem diferents dispositius, ja siguin portàtils, de sobretaula, “tablets”, “smartphones”, etc… També necessitem accedir a la nostra informació des de vàries ubicacions diferents, i això ens suposa en molts casos, un anar i venir de fitxers per poder-los utilitzar allà on siguem, mantenint les versions al dia i compartir-los amb qui

Read more…