Suport Tècnic

Hi ha ocasions en les que el personal del departament de tecnologies de la informació i comunicacions no es capaç o no pot atendre aquelles necessitats, que malgrat la seva bona disposició i saber fer, poden sorgir en una empresa.

Podem dividir aquestes necessitats en peticions i incidències. I dins de les mateixes, també podem classificar-les en dos grans grups: Maquinaria i servei.

A BOTIC disposem de dos serveis per donar solució a aquestes necessitats:

SIS: Suport d’Infraestructures i Serveis

L’experimentat personal responsable del servei de Gestió d’Infraestructures i Serveis està també dedicat a la resolució de peticions de servei i incidéncias tècniques en els serveis i infraestructures dels nostres clients.

SAT: Servei de Asisténcia Tècnica

Tots sabem que malgrat tenir un bon manteniment, l’equipament pot fallar.

Per a aquestes ocasions en les que és necessari la substitució o reparació d’algun equip o component, pot confiar en el nostre SAT, que amb la seva experiència i amb els acords que tenim establerts amb els principals fabricants, li proporcionarà la solució més adient al seu problema.

SpainCatalan